Voortgang in het Roze Huis

Beste collega’s, leden en vrijwilligers,

2020 was een bijzonder jaar, en niet in de positieve zin van het woord. Waar we dachten een fijn jaar voor ons te hebben, na de aanschaf van het pand, bleek dat in maart al rigoureus anders te worden door de maatregelen rondom het oprukkende corona virus. Activiteiten werden als gevolg van overheidsmaatregelen noodgedwongen stilgelegd of verplaatst, vrijwilligers en besturen spraken elkaar soms fysiek maar veelal via (beeld)bellen, en het Roze Huis was / werd stil.

Het was een jaar van aanpassen: contacten die we moeten missen, elkaar niet regelmatig kunnen zien, niet samen kunnen borrelen of elkaar niet kunnen knuffelen. Tevens een moment voor herbezinning, waar staan we, waar sta ik, hoe gaan we hiermee om enz.? Plannen maken ging niet of nauwelijks vanwege het onvoorspelbare karakter van het virus en de daaropvolgende maatregelen.

Voor dit jaar gaan we ervanuit dat er weer meer mogelijk is of gaat worden. Maatregelen worden naar alle waarschijnlijkheid op termijn dit jaar versoepeld en er zijn vaccins in het land die kunnen worden gezet.
We volgen de maatregelen als bestuur van het Roze Huis nauwlettend, en indien er ruimte ontstaat als gevolg van versoepeling, dan kijken we uiteraard waar de ruimte zit om het Roze Huis weer meer open te stellen.

Voor dit moment is het vanwege de geldende corona maatregelen, NIET mogelijk gebruik te maken van het pand. Zodra er weer meer nieuws is en de lockdown versoepeld wordt, dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn voor versoepeling en gebruik. Reserveringen worden tot nader bericht niet in behandeling genomen.

Het weer kunnen opstellen is ook onderhevig aan de staat van ons pand. We zijn, zoals jullie wellicht weten, druk bezig om een aantal verbouwingen te realiseren. De nieuwe toiletten zijn eind 2019 gerealiseerd, evenals het maken van een gangetje om de vergaderruimtes van elkaar te scheiden en los van elkaar te kunnen gaan gebruiken.

We zijn inmiddels in het traject voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanleggen van ventilatie in het pand. Zodra de vergunning binnen is, zullen de werkzaamheden starten. Het hebben van ventilatie in het pand is zeker ook helpend bij het creëren van meer mogelijkheden voor ontmoetingsactiviteiten.

Daarnaast zijn we gestart met de werkzaamheden om het toegangsslot te vervangen. Dit wordt komende periode afgerond. Daarna wordt het gebruik van sleutels vervangen door het electronisch slot. Uitleg daarover volgt zeker nog separaat.

Komende periode houden we jullie op de hoogte van email, onze website en social media.

We wensen jullie een gezond en goed 2021!

León, Marcel, Remco, Dian & Tjeu
bestuur Roze Huis Nijmegen