Voortgang in het Roze Huis

Beste collega’s, leden en vrijwilligers,

2020 was een bijzonder jaar, en niet in de positieve zin van het woord. Waar we dachten een fijn jaar voor ons te hebben, na de aanschaf van het pand, bleek dat in maart al rigoureus anders te worden door de maatregelen rondom het oprukkende corona virus. Activiteiten werden als gevolg van overheidsmaatregelen noodgedwongen stilgelegd of verplaatst, vrijwilligers en besturen spraken elkaar soms fysiek maar veelal via (beeld)bellen, en het Roze Huis was / werd stil.

Het was een jaar van aanpassen: contacten die we moeten missen, elkaar niet regelmatig kunnen zien, niet samen kunnen borrelen of elkaar niet kunnen knuffelen. Tevens een moment voor herbezinning, waar staan we, waar sta ik, hoe gaan we hiermee om enz.? Plannen maken ging niet of nauwelijks vanwege het onvoorspelbare karakter van het virus en de daaropvolgende maatregelen.

Voor dit jaar gaan we ervanuit dat er weer meer mogelijk is of gaat worden. Maatregelen worden naar alle waarschijnlijkheid op termijn dit jaar versoepeld en er zijn vaccins in het land die kunnen worden gezet.
We volgen de maatregelen als bestuur van het Roze Huis nauwlettend, en indien er ruimte ontstaat als gevolg van versoepeling, dan kijken we uiteraard waar de ruimte zit om het Roze Huis weer meer open te stellen.

Voor dit moment is het vanwege de geldende corona maatregelen, NIET mogelijk gebruik te maken van het pand. Zodra er weer meer nieuws is en de lockdown versoepeld wordt, dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn voor versoepeling en gebruik. Reserveringen worden tot nader bericht niet in behandeling genomen.

Het weer kunnen opstellen is ook onderhevig aan de staat van ons pand. We zijn, zoals jullie wellicht weten, druk bezig om een aantal verbouwingen te realiseren. De nieuwe toiletten zijn eind 2019 gerealiseerd, evenals het maken van een gangetje om de vergaderruimtes van elkaar te scheiden en los van elkaar te kunnen gaan gebruiken.

We zijn inmiddels in het traject voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanleggen van ventilatie in het pand. Zodra de vergunning binnen is, zullen de werkzaamheden starten. Het hebben van ventilatie in het pand is zeker ook helpend bij het creëren van meer mogelijkheden voor ontmoetingsactiviteiten.

Daarnaast zijn we gestart met de werkzaamheden om het toegangsslot te vervangen. Dit wordt komende periode afgerond. Daarna wordt het gebruik van sleutels vervangen door het electronisch slot. Uitleg daarover volgt zeker nog separaat.

Komende periode houden we jullie op de hoogte van email, onze website en social media.

We wensen jullie een gezond en goed 2021!

León, Marcel, Remco, Dian & Tjeu
bestuur Roze Huis Nijmegen

The Power of Love , zaterdag 28 november

Het Aidsfonds presenteert en het Roze Huis Nijmegen doet daaraan graag mee: The Power of Love!

Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds, nodigt je graag uit voor The Power of Love. 

Op zaterdag 28 november van 11.00 tot 15.00 uur gratis online te volgen. 

Je hoeft dus niet de deur uit! Ik ben vereerd dat ik dit jaar één van de presentatoren ben. Kom meer te weten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van hiv-behandeling en genezingsonderzoek en luister naar de verhalen van mensen met hiv. Er zijn ook prachtige optredens van o.a. Songfestival-deelnemer Jeangu Macrooy.   

En te zeggen dat mensen zich kunnen aanmelden via deze link:

https://nl.surveymonkey.com/r/livestreamThePowerOfLove

Bezoekers van het Roze Huis en andere geïnteresseerden kunnen deelnemen aan deze dag!

Het Roze Huis is gekocht!

Vandaag, 24 december, op de valreep voor Kerst, hebben we de St. Anthoniusplaats 1 aangekocht voor de LHBTIQ beweging van regio Nijmegen. 

Na een traject van 2 jaar, is de uiteindelijke aankoop gelukt met behulp van de Gemeente Nijmegen, stichting Beheer Homohuis Nijmegen en Stichting Ondersteuning Aidsactiviteiten Nijmegen. 

De komende periode gaan we de verbouwingen uitvoeren om ons pand duurzaam en toekomstig te maken voor de beweging en de bezoekers. 

Daarvoor zijn we nog op zoek naar financiën, dus wil je ons steunen, laat het weten of kom naar het benefiet wat we komend voorjaar gaan organiseren!

Voor nu wensen we jullie fijne feestdagen en een mooi kleurrijk en queer 2020!

Leon, Dian, Marcel en Tjeu

Qtopia Queer Arts Festival 2019

Qtopia Queer Arts Festival 2019 is een tijdelijke kunstomgeving in
Nijmegen, van 4 tot 20 oktober. Het festival programmeert kunstwerken
die heteronormatieve aspecten in de samenleving onderzoeken. We nodigen
je uit om je eigen perspectief te ontwarren en te onderzoeken tijdens
onze vele activiteiten; van beeldende kunst exposities tot workshops,
performances, lezingen en feestjes.
Vind ons op Facebook en Instagram @Qtopiaqueerartsfestival

Qtopia wil normativiteiten, machtsstructuren en onderdrukkende systemen
kritisch bevragen en omverwerpen. Daarbij willen we een realiteit tonen
die oneindig veel meer schakeringen heeft dan slechts de simplistische
en binaire versie die we meestal voorgespiegeld krijgen. Naast het
presenteren van kunstwerken is Qtopia een platform voor kunstwerkers en
kunstenaars die zich verbonden voelen met queer onderwerpen. Tot slot
wil het festival ook een momentum creëren voor interactie en dialoog – voor mensen uit Nijmegen en daarbuiten, voor iedereen die geïnteresseerd
is in deze thematiek.

Mindfullness

Op zondag 7 april vindt de eerste mindfulness sessie plaats gegeven door Loeki Bentlage.

Mindfulness vergroot je persoonlijke efficiëntie en daardoor sta je krachtiger in je leven en je werk. Bekijk de bijlage voor meer informatie hierover.

Kosten zijn 7,50 per les.

Informatie & opgave: bentlage@communicatiewerkt.eu

Het roze huis zoekt vrijwilligers!

Sinds 2012 kent Nijmegen (en wijde regio) een roze huis, het roze huis. De praktische zaken en het beheer worden gedaan door een groep vrijwilligers, waardoor we de activiteiten kunnen laten plaatsvinden in het roze huis.

Ons team zoekt versterking! Heb je af en toe tijd om een bardienst te draaien tijdens een activiteit? Of heb je zin en tijd om af en toe wat beheerderstaken te doen, zoals zorgen voor voorraadbeheer, boekingen en het gebruiksklaar maken van de ruimtes?

Dan zijn wij op zoek naar jou! Stuur even een mailtje naar: boekingenrozehuisnijmegen@gmail.com en we nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek.